;

Garanti Koşulları

 • Garanti süresi lastiğin teslim ve fatura tarihinde başlar, 2 yıl veya 1,6 mm diş derinliği kalana kadar (hangisi önce dolarsa) sürer.
 • Fabrikamızda üretilen, her dış ve iç lastik; üretim, malzeme, ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır.
 • Lastiğin, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda; tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Lastiğin tamir ve inceleme süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre; lastiğin, firmamızın yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar.
 • Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Lastiğin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  a)Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  b)Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  c)Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  d)İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebini yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  a)Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması
  b)Tamir için gereken azami sürenin aşılması
  c)Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
 • Lastiğin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan konularda ve özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban diş derinliğinin emniyet seviyesi olan ve resmi kuruluşlarca tespit edilen 1.6 mm. diş derinliğine kadar aşınması ile lastik, kullanım ömrünü tamamlamış olacağından garanti kapsamı dışında kalmaktadır.
 • Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapma hakkına sahiptirler.
 • Tüketiciler, bildirimlerini telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup yoluyla Lassa yetkili satıcısına veya Lassa Müşteri İletişim Merkezi’ ne yapabilir.
 • Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti Nasıl Uygulanır?

 • Garanti uygulamasının başlaması için başvuru konusu lastiğin, fatura ve garanti belgesi ile beraber yetkili Lassa bayisine getirilmesi gerekir.
 • Lassa bayisine teslim edilen başvuru konusu lastik, Lassa Teknik Heyeti tarafından titizlikle incelenir.
 • İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.
 • Fabrikasyon özür tespit edilen lastiğin değiştirilmesi işlemleri bayimiz tarafından yapılır.
 • Fabrikasyon özür tespit edilen lastik incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise müşterimize teslim edilmek üzere bayimize teslim edilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar

 • Taş, çivi, cam, metal ve benzeri cisimler etkisiyle hasarlanmış lastikler
 • Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar
 • >li>Yanlış uygulamalardan ve araç mekaniğinden dolayı hasarlanmış lastikler
 • Yoldaki kaldırım kasis, çukur, düşük banket ve benzeri dış etkenlerden dolayı meydana gelen hasarlar
 • İç lastik(tube-type) takılması gereken lastiklerin, iç lastik takılmadan (tubeless) kullanılması nedeniyle meydana gelen hasarlar
 • Dış lastik içerisine takılı iç lastik ve kolonun farklı marka ve yapıda olmasından kaynaklanan hasarlar
 • Aracın istiap haddi üzerinde aşırı yükleme yapılması sonucu meydana gelen hasarlar
 • Lastiklerin standardına uygun olmayan hava basıncı ile kullanılması sonucu meydana gelen hasarlar
 • Yüksek hızlarda yapılan ani frenlemeler neticesinde meydana gelen blok şeklindeki aşınma hasarları
 • Lastiğin janta takılması veya sökülmesi sırasında meydana gelen topuk kırılması ve benzeri hasarlar
 • Lastiklerin, aşırı basınçlı su ile yıkanması sırasında meydana gelen hasarlar
 • 2
 • Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış lastikler
 • Lastiklerin tüketici tarafından güneş altında uzun süre depolanması ve ozon üreten elektrik motor ve benzeri cihazlara yakın olarak bulundurulması ile oluşabilecek yüzeysel ince çatlamalar
 • Fatura ve garanti belgesi olmayan lastikler Lassa garanti kapsamı dışındadır.

Değerli Müşterimiz,

Garanti başvurunuz varsa; lastiğinizin inceleme sonucunu, size iletilen referans no ve şifresini ilgili alanlara girerek takip edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Müşteri İletişim Merkezi

0850 210 13 00

"

Garanti Nasıl Uygulanır?

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar Nelerdir?